Anasayfa Halka Arz Haberleri Egepol Hastanesi Halka Arz Oluyor

Egepol Hastanesi Halka Arz Oluyor

by Halka Arz Haber Editörü

EGEPOL HASTANESİ HALKA ARZ EDİLİYOR

Egepol Hastanesi halka arz ediliyor. Detayları ilk ve en güncel arz haberleri paylaşan web sitemiden detaylıca inceleyebilirsiniz.

 • 25.000.000 Milyon Hisse Arz Edilecektir.
 • Fiyat 5₺
 • Arz Büyüklüğü 125.000.000₺
 • İşlem Kodu EGEPO
 • Tacirler Yatırım Aracıdır.
 • %15.3 İskonto Oranı Uygulanmış

EGEPOL HASTANESİ Halka Arzı Hangi Dağıtım Türüyle Arz Olacak?

 • Tamemen EŞİT Dağıtım Olacaktır.

EGEPOL HASTANESİ Halka Arzı Ne Zaman Talep Toplayacak?

 • 25-26 Ağustos Tarhlerinde Talep Toplayacaktır.

EGEPOL HASTANESİ Halka Arzı Hangi Kurumlardan Talep Toplayacak?

 • Tamamen EŞİT Dağıtım Olduğu İçin Bütün Kurumlardan Talep Edebilirsiniz.

EGEPOL HASTANESİ Finansal Tablolar

Bu görsel, Egepol Hastanesi Halka Arz haberini destekler.

Bu görsel, Egepol Hastanesi Halka Arz haberini destekler.

Şirket Ve Ortaklar Tarafından Verilen Taahhütler

İhraççı tarafından verilen taahhüt:

Şirket 28/06/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile halka arz edilen payların, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle nakit artırım yoluyla bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunda ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına dair Sermaye Piyasası Kurulu’na beyan ve taahhütte bulunmuştur.

Ortaklar tarafından verilen taahhüt:

Şirket’in mevcut ortaklarından Nuri Nasır, Necip Nasir, Servet Nasir ve Aslan Nasir (“Taahhüt Veren Pay Sahipleri”) Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı altı ay boyunca, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar almayacağına ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacağına dair beyan ve taahhüt vermiştir.

 

Egepol Hastanesi halka arz Gelirinin Kullanılacağı Yerler

 • Halka arz gelirinin, %20 – %30 arasında değişen tutarı, inşaatı büyük ölçüde tamamlanan Egepol International Hastanesi’nin tibbi cihaz ve Bilgi Teknolojisi donanımı gibi makine ve teçhizat yatırımı yanında, hijyenik zemin ve duvar kaplaması, mekanik tesisat, tibbi gaz ve elektrik tesisatı gibi yeraltı ve yerüstü yatırımlara;
 • %15 – %25 kadarı 2009 yılında kurulmuş olan Egepol Hastanesinin modernizasyonu.
 • %5-%15i günümüz sağlık hizmetlerinin gereklerinden biri olan Evde Sağlık ve Online Sağlık Hizmetleri ile Egepol Mobil Sağlık Hizmetlerine ilişkin projelerin hayata geçirilmesi,
 •  %5 – %10’unun Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Tüp Bebek ve Onkoloji gibi yeni Ünitelerin oluşturulması.
 • %10 ila %20’sinin 2021 yılı sonunda hizmet vermeye başlaması planan Egepol Intemational Hastanesinin, işletmeye alınmasından sonra gereken işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması.
 • %5 – %10’u ile sağlık turizmi faaliyetlerine başlanması için gereken kaynağın sağlanması, halka arz gelirinin kalan kısmı ile de Şirket’in ana sözleşmesinde yer alan laaliyet konularında ortaya çıkabilecek firsat niteliği taşıyacak yatırımların yapılması planlanmaktadır.

Egepol Hastanesi halka arz Gerekçesi;

1999 yılında sağlık sektörüne ilk adımı atan hissedarlar, Şirket’in seneler içinde gerçekleştirdiği büyüme sonrası geldiği noktada, Şirket’in evrensel Kurumsal Yönetişim ilkeleriyle yönetilmesi ihtiyacını görmüşlerdir. Bunun doğal sonucu olarak, Şirket’in çağdaş şeffaflık ve hesap verilebilirlik standartlarını kendine uyarlaması, hem Şirket’in kurumsal yapısını güçlendirecek, hem de ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarına ulaşımın kolaylaştıracaktır. Bunu yaparken de, Şirket’in büyüme planlarını, Şirket i bugünlere getiren, başta halkımız olmak üzere, diğer paydaşlarını ortak ederek gerçekleştirmenin hakkaniyetli bir strateji olduğuna karar vermişlerdir. Bu çerçevede sağlanacak kaynakların büyümeye ve modemizasyona yönlendirilmesiyle, Şirket in yurt içi ve yurt dışında daha çok tercih edilen sağlık kuruluşları haline gelmesi amaçlanmaktadır.

Arkadaşlar Emeğimize Karşılık  Bir Kez Olsun Aşağıdaki Reklama Tıklayınız. Her Tıklamanız Bize Google Tarafından Bize Kazanç Sağlıyor.EGEPOL HASTANESİ Hakkında:

Nisan 2009’da Egepol Hastanesi ile sağlık sektöründe yerini alan Egepol Sağlık Grubu, 2019 yılında Egepol Cerrahi Hastanesi’ni açmıştır ve 900 çalışanıyla sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. Yetişkin Yoğun Bakım Üniteleri, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, Anjiyografi Ünitesi ve 225 yatak kapasitesine sahiptir.  Bilimsel gelişmelerin ödünsüz takipçisi, çağdaş teknoloji kullanımında öncü, modern ve temiz mekanlarda kaliteli, hızlı, güvenli, şevkatli, ekonomik ve tıp ahlakına sadık kalarak hastane sözcüğü ile özdeşleşmiş bir kuruluş olarak hizmetlerine devam etmektedir.

Telegram Kanalımıza Katılarak Halka Arz Haberlerini Anında Takip Edebilirsiniz. TIKLAYINIZ

Orçay Halka Arz Bilgileri ve Detaylarını veya Orçay Halka Arz Haberini okumak için Tıklayın

error: ArzHaber\\\'den Selamlar. Lütfen İçerik Kopyalamayın. Başarı böyledir :)