Anasayfa Halka Arz Haberleri Hun Yenilenebilir Enerji Halka Arz Oluyor

Hun Yenilenebilir Enerji Halka Arz Oluyor

by Halka Arz Haber Editörü

Hun Yenilenebilir Enerji Halka Arz Oluyor.

 • 130.000.000 Lot Adet Hisse Arz Edilecektir.
 • İşlem Kodu HUNER
 • Halka Açıklık Oranı %22.41
 • Günlük Alım Emri Taahhüdü Var (5 Gün)
 • İNFO YATIRIM konsorsiyum lideri

Hun Yenilenebilir Enerji Halka Arzı Hangi Dağıtım Yöntemiyle Gerçekleşecek?

 • Tamamen EŞİT Dağıtım Olacaktır.

Hun Yenilenebilir Enerji Halka Arz Fiyatı Ve İskontosu ?

 • Pay başı adil değer 2,28 TL bulunmuş olup %20 halka arz iskontosu uygulanarak 1,82 TL satış fiyatı ilan edilmiştir.
 • Halka Arz Büyüklüğü 236.600.00₺

Hun Yenilenebilir Enerji Halka Arzı Ne Zaman ?

 • 15-16 Şubat ( Salı-Çarşamba) Tarihlerinde Talep Toplayacaktır.
 • Son Talep Giriş Saati 16 Şubat Çarşamba 13.00

 Hun Yenilenebilir Enerji Hangi Bankalar Veya Kurumlardan Talep Toplayacak?

 • Tamamen EŞİT Dağıtım Olduğu İçin Bütün Banka Ve Kurumlardan Katılabilirsiniz.

İNFO YATIRIM’da Hızlı Ve Online Şekilde Hesap Açarak Halka Arzlara Rahatça Katılabilirsiniz

Hun Enerji Finansal Tablolar

hun en

Verilen Taahhütler:

 • Ortak satışı ile arz edilecek olan 50.000.000 LOT pay karşılığı elde edilen gelir ile arz fiyatından olmak üzere 5 iş günü boyunca günlük 10.000.000 LOT geri alım emri taahhüt edilmektedir.
 • 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağı
 • 1 yıl boyunca pay satılamayacağı, halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı taahhüt edilmiştir,

Halka Arz Gerekçesi;

 • Şirketin Özkaynaklarının güçlendirilmesi
 • Büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması
 • YEKDEM kapsamındaki yenilenebilir enerji üretimi tesis yatırımlarının fonlanması İşletme sermayesinin güçlendirilmesi
 • Şirketin bilinirliğinin yurt içi ve yurt dışında artırılması Sürdürülebilir kurumsal yapının oluşturulması ve raporlama standartlarının geliştirilmesi
 • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi
 • Şirket paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanına kavuşulması,
 • Payların borsada işlem görmesi ile piyasa değerinin güncel olarak tutulması sayılabilir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri;

 • %60 ila %70’inin yurt dışı ve yurt içi yenilebilir enerji sektöründe geliştirme yatırımlar (özellikle yeni güneş enerjisi santrali kurulumları) yapılarak Üretim kapasitesinin artırılmasında kullanılmasına,
 • %30 ila %40’ının Şirketin bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacı çerçevesinde kullanılmasına planlanmıştır.

Hun Yenilenebilir Enerji Hakkında;

TÜRKİYE’NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE HUN BİYOGAZ

Dünyamızda enerji ihtiyacı her yıl yaklaşık olarak %4-5 oranında artmaktadır.Buna karşılık bu ihtiyacı karşılamakta olan fosil yakıt rezervi ise çok daha hızlı bir şekilde tükenmektedir.Şu anki enerji kullanım koşulları göz önüne alınarak yapılan en iyimser tahminlerde bile en geç 2030 yılında petrol rezervlerinin büyük ölçüde tükeneceği ve ihtiyacı karşılayamayacağı görünmektedir.Kömür için şu anki rezervlerle yaklaşık 80-100 yıl ,doğalgaz içinse yine yaklaşık 100-120 yıllık bir kullanım süresi tahmin edilmektedir.
Ayrıca fosil yakıtların kullanımı dünya ortalama sıcaklığını da son bin yılın en yüksek değerlerine ulaştırmış,yoğun hava kirliliğinin yanı sıra milyonlarca dolar zarara yol açan sel/fırtına gibi doğal afetlerin gözle görülür biçimde artmasına sebep olmuştur.

Fosil yakıtlar içindeki karbon havadaki oksijen ile birleşerek CO2 (tam yanma halinde) veya CO (yarım yanma halinde veya yanma havasının az olması) gazları ortaya çıkmaktadır. Yine yakıt içerisinde eser miktarda bulunan kurşun, kükürt gibi elementler yanma sıcaklığında oksijen ile birleşerek insan sağlığı açısından önemli tehdit oluşturan bileşikler (SOx,PbO, NOx…) oluşturmaktadır. Bu yanma ürünleri atmosfere bırakılmakta ve atmosfer içerisinde birikmektedir. Fotosentez, çürüme gibi tabii dönüşümler bu birikime engel olabilse de, aşırı yakıt tüketimi kısa süreli bir birikime neden olmaktadır. Atmosfer içinde biriken yanma gazları güneş ve yer
arasında tabii olmayan katman meydana getirmekte, insan ve bitki hayatı üzerinde negatif etkiye neden olmaktadır. Sera Etkisi (Isı enerjisinin karbondioksit gibi gazlar tarafından emilip atmosferde alıkonmasıyla ortaya çıkan ısı artışı) olarak ta bilinen bu etki ve insan sağlığı bugün önemle üzerinde durulan olgulardır.

Tüm bu gerçekleri göz önüne aldığımızda Türkiye’nin enerji ihtiyacının oldukça önemli bir bölümünün Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi dışa bağımlılığımızı azaltacaktır. Rüzgar, hidro ve Biyokütle gibi yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması istihdam açısından çok önemlidir. Önemsenmesi gereken diğer bir konu ise bu güne kadar atıklardan devletin kasasına hiçbir gelir vergisi ve kdv girmemesidir. Ülkemizde büyük bir atıl atık kapasitesi vardır. Büyük baş hayvan atıkları, kanatlı atıkları, ormansal ve tarımsal atıklar, arıtma çamurları, pirinç kabukları, otel ve yemek fabrikaları atıkları, sera atıkları, meyve ve sebze fabrikası atıkları, hal atıkları, mezbaha atıkları, tıbbi atıklar ve şehir çöpleri BİYOGAZ ve GAZLAŞTIRMA tesisleri için hammadde kaynaklarıdır.

Elektrik, ısı, organik gübre, organik toprak düzenleyicisi, asfalta katkı maddesi olan kül gibi bir çok ürünü aynı anda üretebilen bu tesisler ülkemizin vergisel kaynaklarına çok büyük bir destek olacaktır. Kayıtlı ekonominin gelişmesine katkısı olacak,mühendis ve teknisyen kadrolarına iş imkanı sağlayacaktır.

error: ArzHaber\\\'den Selamlar. Lütfen İçerik Kopyalamayın. Başarı böyledir :)