Anasayfa Halka Arz Haberleri İhlas Haber Ajansı Halka Arz Sonuçları

İhlas Haber Ajansı Halka Arz Sonuçları

by Halka Arz Haber Editörü

İhlas Haber Ajansı Halka Arz Sonuçları Açıklandı

  • Gelen talep 10,64 kat.
  • En fazla dağıtılan adet 559.
  • 73.432 yatırımcı talepte bulunmuş.

ihlas halka arz sonuçları

İHLAS HABER AJANSI A.Ş HALKA ARZINA İLİŞKİN SATIŞ SONUÇLARI
İhlas Haber Ajansı A.Ş (Şirket) paylarının halka arzı 26.10.2021 ve 27.10.2021 tarihlerinde
“Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da
gerçekleşmiştir.
Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 42.000.000 TL’den 64.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle
ihraç edilen 22.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilmiştir.
Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 4,60 TL olarak
açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 101.200.000 TL olarak
gerçekleşmiştir.
Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve
Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa
İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda
10,64 katına denk gelen 1.076.516.242 TL karşılığı filtre edilmemiş 234.025.270 nominal
değerli talep gelmiştir.
Halka arza toplamda 73.432 olarak yatırımcı katılmıştır.

Aşağıdaki Reklama Tıklamayı Unutmayınız

error: ArzHaber\\\'den Selamlar. Lütfen İçerik Kopyalamayın. Başarı böyledir :)