Anasayfa Halka Arz Haberleri Kim Market Halka Arz Oluyor

Kim Market Halka Arz Oluyor

by Halka Arz Haber Editörü

Kim Market Halka Arz Haberi

  • 65.000.000 Lot Hisse Arz Edilecektir.
  • Satış Fiyatı 3.50₺
  • Arz Büyüklüğü 227.500.000₺
  • İşlem Kodu KIMMR
  • Tacirler Yatırım Aracılığıyla.
  • İskonto Oranı %19.9

Kim Market Halka Arzı Eşit mi Oransal mı ?

  • Tamamen EŞİT Dağıtım

Kim Market Halka Arzı Ne Zaman?

  • 16-17 Eylül Tarihlerinde 10.30-13.00 Saatleri Arasında Talep Toplayacak

Kim Market Hangi Banka/Kurum (lar) Üzerinden Talep Toplayacak?

  • Tamamen Eşit Dağıtım Olduğu İçin Bütün Banka/Kurum Üzerinden Talep Edebilirsiniz.

Kim Market Finansal Tablolar

kim market halka arz

Kim Market Halka Arz Gerekçesi

Şirket halka arz gelirinin %10-%25’nu alternatif satış kanalları. (E-Ticaret ve Pazar Yerleri) yatırımı, lojistik altyapı ve genel işletme faaliyetlerinde kullanmayı planlamaktadır. Şirket, 2020 yılında E-Ticaret alt yapısını kurmaya başlamıştır. Bunun ilk adımı olan e-ticaret sitesi ve mobil uygulamaları aktif hale gelmiştir. Bununla beraber halka arz ile birlikte şirket bu alanda daha fazla yatırım yapma ve büyüme hedefindedir. e-ticaret kanalının büyütülmesi için gerekli tüm yatırımlarda halka arz geliri kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca hem yeni mağaza açılışlarının, hem de artan e-ticaret hacminin sebep olacağı lojistik yatırımları için (özelikle çekici, kamyon, kamyonet gibi araçları finansmanında) halka arz gelirinin kullanılması planlanmaktadır.

Kim Market Halka Arz Gelirini Kullanacağı Yerler

1. Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %35-%50’sini organik ve inorganik büyümesinin finansmanında kullanmayı planlamaktadır. Şirket. küçük ölçekli 5-10 mağazalı çok sayıda küçük oyuncunun. 20-30 mağazalı küçük yerel marketlerin ve 50-100 mağazalı lokal/ulusal marketlerin faaliyet gösterdiği bir sektör yapısı içerisindedir. Bu yapıda inorganik büyümenin sağlanabileceği çok sayıda yatırım fırsatı çıkmaktadır. Şirket öz kaynak temelli büyüme modeli çerçevesinde bu fırsatları şimdiye kadar istediği oranda değerlendiremediğine inanmakta, halka arz ile birlikte, bunu avantaja çevirmek sureti ile öz kaynak temelli olarak hızlı bir büyüme sürecine girmek için halka arz gelirinin kullanılması değerlendirilmektedir. Yine şirket organik büyümesine devam edecek olup. fırsat gördüğü lokasyon ve şehirlerde yeni mağaza açılışlarına devam edecektir. Yeni mağaza yatırımlarının finansmanında da halka arz gelirinin kullanılması planlanmaktadır.

2. Şirket halka arz gelirinin %40’ını işletme sermayesinin desteklenmesinde kullanmayı planlamaktadır. Şirketi, her yeni mağaza açılışında yatırım maliyeti yanında belirli bir işletme sermayesi ihtiyacı duymaktadır. Özellikle halka arz ile birlikte hızlı bir büyüme sürecine gireceği öngörülen şirkette işletme sermayesi ihtiyacı da aynı oranda artacaktır. Ayrıca şirket karlılığını, özellikle FAVÖK marjını artırmak için, peşin alım oranlarını kademeli olarak artırmayı hedeflemektedir. Peşin alım oranlarını artırması sonucu kademeli olarak ticari borç ödeme süresinin azalması söz konusu olacağı için işletme sermayesi ihtiyacı da aynı oranda artacaktır. Artan bu ihtiyacın finansmanında halka arz gelirinin kullanılması planlanmaktadır.

3. Şirket halka arz gelirinin %10-%25’nu alternatif satış kanalları. (E-Ticaret ve Pazar Yerleri) yatırımı, lojistik altyapı ve genel işletme faaliyetlerinde kullanmayı planlamaktadır. Şirket, 2020 yılında E-Ticaret alt yapısını kurmaya başlamıştır. Bunun ilk adımı olan e-ticaret sitesi ve mobil uygulamaları aktif hale gelmiştir. Bununla beraber halka arz ile birlikte şirket bu alanda daha fazla yatırım yapma ve büyüme hedefindedir. e-ticaret kanalının büyütülmesi için gerekli tüm yatırımlarda halka arz geliri kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca hem yeni mağaza açılışlarının, hem de artan e-ticaret hacminin sebep olacağı lojistik yatırımları için (özelikle çekici, kamyon, kamyonet gibi araçları finansmanında) halka gelirinin kullanılması planlanmaktadır.

Kim Market Taahhütler

İhraççı tarafından verilen taahhüt:

Şirket 06/07 2021 tarihli ve 2021 022 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden verilen Şirketin 13/07/2021 tarihli yazısı ile: Şirket tarafından halka arz edilen payların. Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren (bir) yıl boyunca, Şirket paylarında herhangi bir bedelli sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine, Borsa İstanbul A.Ş.’de hiçbir şekilde Şirket payı satmayacağna, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağına ve Borsa İstanbul A.Ş. dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamalara tabi olacağını alıcılara bildireceğine dair SPK ve Borsa Istanbul gibi mercilere gerekli bildirimlerin yapılacağına dair taahhütte bulunmuştur.

Şirket’in ortakları tarafından verilen taahhütler:

Şirket ortaklarından Erol Ersan 10/06 2027 tarihli beyanı ve Ergin Ersan ve Ercan Ersan 14 04/2021 tarihli beyanları ile: Halka arza konu olmayan “A” ve “B” grubu paylarını, payların Borsa Istanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 6 ay boyunca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından sonra söz konusu olabilecek olası pay geri alımları neticesinde maliki olacakları Şirket paylarını, paya dönüştürülebilir menkul kıymetleri, pay alma haklarını veya paya dayalı diger menkul kıymetleri satmayacaklarını, taahhüdünde bulunmayacaklarını, devretmeyeceklerini. rehnetmeyeceklerini veya bu paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunmayacaklarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacaklarını, bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir

Değerli Takipcilerimiz Aşağıdaki Reklama Bir Kez Tıklayıp Açılan Sayfada 1-2 Saniye Durursanız Bizlere Yardımcı Olabilirsiniz. Her Tıklamanız Bizlere Google Tarafından Kazanç Sağlıyor

KİM MARKET

Kim Grup olarak bizler, perakende sektöründe bir marka olmayı, inanarak ve çok çalışarak gerçekleştirdik.Prensibimiz dürüst, çalışkan, ahlaklı ve ilkeli olmaktır. İlk kurulduğumuz 1987 yılından bu yana onlarca mağaza açmanın ve hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.. Bizler, bugün yeni açmaya hazırlandığımız mağazalarımızda hala daha ilk günkü heyecanı yaşıyoruz. Küreselleşen dünyada ve Uluslararası rekabette kaliteden ödün vermeden çalışmanın sorumluluğunu çok iyi biliyoruz. Büyük başarılar tesadüf değildir. Başarıların ortak özelliği; araştırma, geliştirme, kalite ve daha çok çalışmaktır. 2500 e yakın çalışanımızla istihdama katkımızın olmasından gurur duyuyoruz

 

error: ArzHaber\\\'den Selamlar. Lütfen İçerik Kopyalamayın. Başarı böyledir :)