Anasayfa Halka Arz Haberleri Pc İletişim Halka Arz Oluyor

Pc İletişim Halka Arz Oluyor

by Halka Arz Haber Editörü

Pc İletişim Halka Arz Oluyor

  • 11.490.659 Adet Hisse Arz Edilecektir.
  • Global Yatırım Arza Liderlik Edecek.
  • Fiyat İstikrarı Var
  •  İşlem Kodu PCILT

Pc İletişim Halka Arz Fiyatı Ve İskontosu ?

  • Pay başı adil değer 12,75 TL bulunmuş olup %25,46 halka arz iskontosu uygulanarak 9,50 TL satış fiyatı ilan edilmiştir.
  • Arz Büyüklüğü 109.161.204 ₺
  • Mia Teknoloji Arzına Katılan Katılımcı Sayısını Ele Alırsak Kişi Başı 550 ₺ Tutarında Pay Düşer.

Pc İletişim Halka Arzı Hangi Dağıtım Yöntemiyle Gerçekleşecek?

  • Tamamen EŞİT Dağıtım Olacaktır.

Pc İletişim Halka Arz Ne Zaman?

  • 24-25 Kasım Tarihlerinde Talep Toplayacaktır.

Pc İletişim Hangi Bankalar Veya Kurumlardan Talep Toplayacak?

  • Tamamen EŞİT Dağıtım Olduğu İçin Bütün Banka Ve Kurumlardan Katılabilirsiniz.

Pc İletişim Finansal Tablolar

pc iletişim halka arz

 

Fiyat İstikrarına İlişkin :

Fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadığına ilişkin açıklama: Global Menkul Değerler A.Ş. Şirket paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, Global Menkul Değerler A.Ş., fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin herhangi bir taahhüt vermemektedir. Global Menkul Değerler A.Ş., fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi, fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirebilir.

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı: Payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 10 iş günüdür.

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin amaci: Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde amaç, pay fiyatının halka arz fiyatının altına düşmesi halinde alımda bulunarak fiyat istikrarına belli bir süreyle katkıda bulunmaktır. Ancak bu işlem, herhangi bir fiyat taahhüdü niteliğinde değildir ve fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirildiği dönemde payın piyasa fiyatı piyasa koşullarına göre olması gereken fiyata göre yüksek olabilmektedir. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde halka arz fiyatının üzerinde emir verilemez.

Fiyat istikrarı işlemlerinde sorumluluk ve bu işlemlerde kullanılacak kaynağın niteliği: Fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin tüm sorumluluk, bu işlemleri gerçekleştiren aracı kurum Global Menkul Değerler A.Ş.’ne aittir. Global Menkul Değerler A.Ş. fiyat istikrarı işlemlerinde yabancı kaynak kullanacaktır. İlbak Holding, fiyat istikrarı işlemleri için 10.000.000 TL fon ayıracaktır.

Pc İletişim Halka Arz Gerekçesi;

Sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek payların halka arz yoluyla satışından TL (brüt) kaynak elde edilmesi ve bu kaynakla kurumsallaşma Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket in kurumsal kimliğinin güçlendirmesi hedeflenmektedir.

Prodüksiyon (İçerik Satın Alımı ve Erken Ödeme indirimi %60)

Şirket; reklamcılık ve medya alanlarının önemli gelir kalemlerinden biri olan içerik üretimi için prodüksiyon yapılması, içeriklerin alınması ve satılması, çeşitli içerik iş birliklerinde bulunulması ile gelirlerini artırmayı hedeflemektedir. Gerek küçük/orta ölçekli prodüksiyon şirketlerinin portföye katılması, gerekse bu şirketler ile kurulan ortaklıklar ile onlardan alınan hizmetlerin şirketin müşteri portföyüne katma değerli hizmetler olarak pazarlanması ile gelirlerini artırmayı hedeflemektedir. Yine prodüksiyon üreten şirketlerin içeriklerinin ve pazarlama haklarının satın alınması ve satılması ile de yeni gelir modellerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu sayede PC İletişim şirketleri için katma değerlin prodüksiyon hizmetlerinin mevcut portföy müşterilerine de hızlı ve esnek bir şekilde pazarlanmasının sağlanması hedeflenirken, medya planlama satın alma alanında da büyüme hedeflenmektedir. Halka arz gelirinin %60’inin bu amaçla kullanılması planlanmaktadır,

Şirket Satın Alımı veya Kurulması %30

Şirket, reklamcılık alanının farklı disiplinlerinde hizmet veren, küçük/orta ölçekli kreatif ajans, dijital kreatif ajans, 3. medya ajansı, prodüksiyon şirketleri, PR ajansı ve aktif faal hizmet vermekte olan orta/küçük ölçekli bir mecra kanalı gibi firmaları satın alarak veya kurarak yatay büyümeye gitmeyi planlamaktadır. Bu sayede; Şirket’in, reklamcılık alanında halihazırda hizmet vermekte olduğu medya planlama ve satın alma, dijital ve arama motorları optimizasyonu, içerik/etkinlik ve radyo ajanslarının yanı sıra prodüksiyon ve kreatif ajansların iş yaratma kapasitelerinden faydalanarak, çapraz satış olanaklarını sağlamak ve grup sinerjisinden faydalanarak daha rekabetçi konumlanması hedeflemektedir. Halka arz gelirinin %30’unun bu amaçla kullanılması planlanmaktadır.
Teknoloji / Araştırma ve Geliştirme Yatırımı (Veri İşleme ve Veri Platformu Kurulumu %5)

Şirket’in hizmet vermekte olduğu medya planlama ve satın alma, dijital ve arama motorları optimizasyonu, içerik/etkinlik ve radyo ajanslarının günümüze daha uygun hizmet verebilmesi veriye dayalı planlamaya dayanmaktadır. Veri kalitesinin zenginleştirilmesi ve derinleştirilmesi adına farklı alanlarda hizmet edecek veri işleme ve yönetim platformlarına yatırımının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu yatırım sayesinde ajans müşterilerinin verilerinin tek bir havuzda toplanarak, veri kalitesinin artırılması ve daha hedefli yayınların yapılma kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca Şirket’in hayata geçirmeyi planladığı ikincil ekran tüketici araştırmaları, sabit tüketici paneli üzerinden farklı sektörlere dair tüketici bilgilerini toplama hızı ve kapasitesinin oluşturulması ve geliştirilmesi planlanmaktadır. Veri analitiği konusunda çeşitli altyapı ve yazılımı yatırımları ile bu alanda etkinliğin artırılması hedeflenmektedir. Bu yatırımlar sonucunda hizmet verilmekte olan servisler ile ilgili katma değerli hizmetlerin daha da geliştirilerek pazarlanmaya başlanması ile ek gelir elde edilmesi planlanırken aynı zamanda planlama ve satın alma ana hizmetinin iş kalitesi artırılarak daha karlı hale getirilmesi hedeflenmektedir. Halka arz gelirinin %5’inin bu amaçla kullanılması planlanmaktadır.

İşletme Sermayesi İhtiyacı %5

16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de yapılan değişikliğe istinaden Şirket’in karşılamak zorunda olacağı 3/10 oranında KDV tevkifatı yükümlülüklerinin karşılanması amacıyla halka arz gelirinin %5’lik kısmının işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması planlanmaktadır.

PC İletişim Hakkında

PC İletişim’in çatısı altındaki şirketler medya hizmetleri, reklamcılık, reklamların yayımlanacağı tüm mecraların müşteriler için rezerve edilmesi, satın alınması, kiralanması, üçüncü kişilere satılması, her nevi televizyon programlarını alıp satmak, içerik iş birliklerinde bulunmak, promosyon, baskı hizmetleri gibi tanıtım hizmetlerinin verilmesi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmaktadır.

 

reklamHalka Arz Haberlerini Takip Etmek İçin TELEGRAM Kanalımıza Katılın. Katılmak İçin Tıklayınız

 

error: ArzHaber\\\'den Selamlar. Lütfen İçerik Kopyalamayın. Başarı böyledir :)