Anasayfa Halka Arz Haberleri Rainbow Polikarbonat Halka Arz Oluyor

Rainbow Polikarbonat Halka Arz Oluyor

by Halka Arz Haber Editörü

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. Halka Arz Bilgileri

 • 12.000.000 Lot Hisse Arz Edilecektir.
 • Ana Pazar Hissesi
 • Ek Satış Ve Fiyat İstikrarı Yok
 • Günlük Alım Emri Taahhüdü Var (5 Gün)
 • İşlem Kodu: RNPOL
 • İnfo Yatırım Halka Arza Liderlik Edecektir

Rainbow Polikarbonat Halka Fiyatı Ve İskontosu ?

 • Pay başı adil değer 12,34 TL bulunmuş olup %20 halka arz iskontosu uygulanarak 9,90 TL satış fiyatı ilan edilmiştir.
 • Arz Büyüklüğü 118.800.000 ₺

Rainbow Polikarbonat Ne Zaman Talep Toplayacak ?

 • 30/11-01/12/2021 30 Kasım (Salı) Ve 01 Aralık (Çarşamba) Günleri Talep Toplayacaktır.
 • Talep Toplama Saatleri 10.30/13.00 01 Aralık Çarşamba Günü 13.00’dan Önce Talep Girişi Yapmanız Gerekiyor.

Rainbow Polikarbonat Hangi Dağıtım Yöntemiyle Arz Olacak ?

 • Tamamen EŞİT Dağıtım Yöntemiyle Arz Olacaktır.

Rainbow Polikarbonat Hangi Kurum/Banka (lar) Üzerinden Talep Toplayacak?

 • Tamamen EŞİT Dağıtım Olduğu İçin Bütün Banka Ve Kurumlardan Katılabilirsiniz.

Rainbow Polikarbonat Finansal Tablolar

rainbow halka arz

RAINBOW POLİKARBONAT A.Ş. halka arzında ‘GÜNLÜK ALIM EMRİ TAAHHÜDÜ‘ vardır. 5 iş günü süreyle halka arz fiyatından günlük 400.000 adet alış emri sisteme girilecektir. Girilen emirler silinemez, eğer alım gerçekleşirse 5 gün boyunca satılamaz!

Rainbow Polikarbonat Halka Arzın Gerekçesi Ve Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri:

Halka Arz Gerekçeleri:

Şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi İşletme sermayesinin güçlendirilmesi Büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması Şirketin bilinirliğinin yurt içi ve yurt dışında artırılması Rekabet gücünün artırılması Potansiyel müşteriler nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın artırılması Sürdürülebilir kurumsal yapının oluşturulması ve raporlama standartlarının geliştirilmesi

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi Şirket paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanına kavuşulması olarak sayılabilir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri:

Halka arz eden ortaklar olan Fatih Mehmet Akbeyaz, Hüseyin Yücel, Ekrem Akbeyaz ve Selahattin Yücel’in toplamda 2.000.000 adet payın satışından elde edeceği toplamda 19.800.000 TL gelirden 639.533 TL olan halka arz maliyetinin çıkarılması ile 19.160.466 TL tutarında net gelir elde etmesi beklenmekte olup, söz konusu gelir pay satışı yaptıkları tutar oranında Fatih Mehmet Akbeyaz, Hüseyin Yücel, Ekrem Akbeyaz ve Selahattin Yücel’in tasarrufunda olacaktır.

Şirketin Özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımı kapsamında elde edilecek kaynağın;

 • %35 ila %45’inin Şirketin finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde,
 • %25 ila %35’inin işletme sermayesi ihtiyacında,
 • %15 ila %25’inin Şirketin üretim kapasitesinin artırılması kapsamında yapılacak yatırımların finanse edilmesinde,
 • %5 ila %10’unun enerji tasarrufu sağlayacak öz tüketim amaçlı Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının finanse edilmesinde kullanılmasına, ihtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesine karar verilmiştir.

Finansal Borçların Geri Ödemesi

Şirketin 30.06.2021 dönemi itibarıyla kısa ve uzun vadeli toplam finansal borcu 79,1 milyon 71 olup, halka arzdan elde edilecek kaynağın %35 ila %45’ine karşılık gelen kısmı ile finansal borçlardan anapara ve faiz ödemesi yapılması öngörülmektedir.

İşletme Sermayesi İhtiyacının Fonlanması

Şirketin artan kapasite kullanım oranlarına, artması beklenen satış hacmi ve tutarlarına bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacı da artmaktadır. Halka arzdan elde edilecek kaynak ile yapılması planlanan ek üretim hattı ile birlikte ortaya çıkacak ek üretim kapasiteleri de göz önünde bulundurularak halka arzdan elde edilecek kaynağın %25 ila %35’ine karşılık gelen kısmının işletme sermayesi ihtiyacında kullanılması planlanmaktadır.

Kapasite Artırım Yatırımları

2005 yılından bu yana oluklu polikarbonat levhalar, çatı panelleri ve profilleri üretmekte olan Şirket, küresel olarak hızla büyümeye devam eden polikarbonat levha pazarında ihracata yönelik büyüme stratejisi yürütmektedir. Şirket, söz konusu strateji çerçevesinde üretim kapasitesini artırarak yurtdışı pazardaki konumunu büyütmeyi, mevcut müşterileriyle ilişkilerini derinleştirmeyi, farklı ülkelere ve farklı müşterilere ihracat gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirket, halka arzdan elde edilecek kaynağın %15 ila %25’ine karşılık gelen kısmı ile mevcut durumdaki 6 panel üretim hattına 1 hat daha eklemeyi planlamaktadır.

Öz Tüketim Amaçlı Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımı,

Şirket, halka arzdan elde edilecek kaynağın %5 ila %10’una karşılık gelen kısmı ile kendi öz tüketim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylelikle enerji giderlerini azaltmak maksadıyla 1 MW kapasitesinde çatı üstü lisanssız Güneş Enerjisi Santrali kurmayı planlanmaktadır.

Günlük Alım Emri Taahhüdü Hakkında:

Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi”) her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, Info Yatırım aracılığı ile toplamda 400.000 adet (Fatih Mehmet Akbeyaz için 196.000 TL, Hüseyin Yücel için 116.000 TL, Ekrem Akbeyaz için 54.400 TL, Selahattin Yücel için 33.600 TL nominal değerli) günlük geçerli alim emri girecektir. Günlük Alim Emri Taahhüdü kapsamında kullanılacak azami kaynak, ortak satışı kapsamında elde edilen brüt kaynak kadar olacaktır.

error: ArzHaber\\\'den Selamlar. Lütfen İçerik Kopyalamayın. Başarı böyledir :)