Anasayfa Halka Arz Haberleri YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ OLUYOR

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ A.Ş. HALKA ARZ OLUYOR;

  • Arz Edilecek Lot Sayısı 6.000.000
  • Fiyat 20₺
  • Arz Büyüklüğü 120.000.000
  • İşlem Kodu YEOTK
  • Global Yatırım Halka Arza Liderlik Edecek.
  • %31.38 Oranında İskonto Hesaplanmıştır
  • Tamamen Eşit Dağıtım.

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ A.Ş. Ne Zaman Talep Toplayacak?

  • 27-31 Ağustos Tarihlerinde

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ A.Ş. Hangi Kurumlardan Talep Toplayacak?

Tamamen EŞİT Dağıtım Olduğu İçin Bütün Kurumlardan Katılabilirsiniz.

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ A.Ş. Finansal Tablolar

YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ GELİRİNİ NERELERDE KULLANACAK?

%25 – %35 arası ile işletme sermayesinin güçlendirilmesi;

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket’in genişleyen ve büyüyen iş modeli sebebi ile işletme sermayesinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir. İşletme sermayesinin güçlendirilmesi; daha fazla sayıda büyük hac işlerin yapımına olanak sağlamak ile finansman ihtiyacı duyulan projelerde de rekabet avantajı sağlayacaktır. Ayrıca Şirket’in iş planına göre yeni projelerinde uzun zamanlı ürü hizmet harcamaları yapılması gerekmekte, yeni projelerin finansmanında ağırlıklı olarak kaynakların kullanımı kredi ve kur riski açısından tercih edilmektedir. Şirket, halka masrafları sonrası net halka arz gelirinin %25 ila %35’ini işletme sermayesinin finansman amacıyla kullanmayı planlamaktadır.

%15-%10 arası ile ihracata yönelik faaliyetlerin artırılması ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri için kullanılması

İhracata Yönelik Faaliyetlerin Artırılması İçin Çeşitli Ülkelerde Yurt Dışı Ofisler ve/veya iştirak Şirketler Kurulması ve Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetleri İçin Kullanılması

Şirket, hali hazırda aktif olduğu ve iş yaptığı çeşitli ülkeler ile yeni pazar olarak gördüğü bazı ülkelerde etkinliğini ve iş hacmini artırmak amacı ile şubeler ve/veya o ülkelerde yerel iştirak şirketler kurmayı planlamaktadır. Ayrıca bu amaçla dış pazarlara yönelik işgücünün artırılması, tanıtım, fuar ve organizasyonlara daha fazla katılım ile yeni iş bağlantılarının Kurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi planlanmıştır. Böylece aktif olduğu Türkiye, Azerbaycan, Etiyopya, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Afganistan, Pakistan, Kosova, Ürdün ve Filistin’de ciro ve kar büyüklüklerini artırmayı hedeflemektedir.

%20 – %30 arası ile kapasite artışı ve yeni yatırımlar

Kapasite Artışı: Şirket’in faaliyet kapasitesinin artırılması amacıyla; mühendislik yazılımlarının alınması ve/veya lisans yükseltme işlemlerinin yapılması, makine, ekipman ve gerekli test&ölçü teçhizatlarının alınması ve altyapı yatırımlarının yapılması planlanmıştır.

Mühendislik: Mühendislik ve tasarım kabiliyetlerinin geliştirmesi çerçevesinde, operasyonda kullanılan tasarım, hesaplama, güç sistemleri modelleme, şebeke analiz ve simülasyon yazılımları kapasitelerinin artırılması ve geliştirilmesi planlanmıştır. Bununla birlikte bilgi teknolojileri altyapısında yer alan bilgisayar iş istasyonları, bulut bilişim altyapısı, sanallaştırma platformları, depolama ve haberleşme ekipmanlarının kapasite artışının yapılması, geliştirilmesi ve daha gelişmiş teknoloji ekipmanlarının kullanımı planlanmıştır.

Ölçüm ve Test Teçhizatları: Enerji santralleri, trafo merkezleri ve endüstriyel tesis kontrol sistemleri için gerekli test teçhizatları kapasitelerinin artırılması ve yazılım lisanslarının alımı planlanmıştır. Bu kapsamda kontrol sistemlerinin koruma ve fonksiyon testlerinin yapılması için primer test cihazları, sekonder test cihazları, ölçü aletleri, izolasyon test cihazları, görüntüleme ve ölçüm – izleme test cihazları kapasitelerinin artırılması ve gerekli iş istasyonları ve mobil taşıma araçlarının alımlarının yapılması planlanmıştır.

%15 – %25 arası ile yenilenebilir enerji proje lisanlarının geliştirilmesi ve bu alandaki yatırımların finansmanı

Yenilenebilir Enerji Proje Lisanslarının Geliştirilmesi ve Bu Alanda Yatırımların Finansmanı

Şirket, %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı YEO Enerji Yatırımları A.Ş. üzerinden farklı gelir kaynakları elde etmek, sürdürülebilirliğini desteklemek ve daha karlı işler yapabilmek amaçları ile yurt içi ve yurt dışında yenilenebilir enerji projeleri lisansları geliştirmek ve yatırımcılara, anahtar teslimi yapımı da üstlenerek proje lisansları ile hazır projeler sunmak, şartlar dahilinde bu projelerin bir kısmında belli oranlarda yatırımcı olmak amacıyla sermaye aktarımı sağlamak ve şartlar dahilinde farklı kaynaklarca geliştirilen uygulanabilir&krediye uygun yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmayı planlamaktadır.

Yenilenebilir planlamaktadır

Şirket, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin %15 ila %25’ini Enerji Proje lisanslarının geliştirilmesi ve bu alanda yatırımların finansmanı için kullanmayı .

%10 – %15 arasını yeni ürün ve hizmet  araştırma/geliştirme faaliyetlerinin finansmanı

Yeni Ürün ve Hizmet Araştırma&Geliştirme Faaliyetlerinin Finansmanı yeni Ar-Ge

Şirket, AR-GE çalışmaları ve yatırımları ile uluslararası standartlara uygun, yenilikçi, çevreye duyarlı ve yeni teknolojiler & hizmetler geliştirerek rekabet gücünü ve karlılığını artırmayı, sürdürebilirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Öncelikli olarak enerji depolama ünitelerinin geliştirilmesi ve şebekeye entegrasyonu, elektrikli araç şarj teknolojileri ve endüstriyel loT çözümleri alanlarında yürüttüğü faaliyetlerin geliştirilmesi planlanmıştır.

Bununla birlikte, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yetkin personel sayısının artırılması, pazar ihtiyaçlarına yönelik olarak yeni ürünlerin geliştirilmesi, pazara sunulması ve beklentiler doğrultusunda teknolojik ürünlerin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu konulardan açılacak TÜBİTAK Ar-Ge çağrı başlıklarında mühendis ve yetkin personel proje grupları kurularak, çalışmalar akademik bir disiplin içerisinde sürdürülecek, elde edilecek ekonomik değerler ile Şirket’in sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Şirket, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin %10 ila %15’ini yatırımlarının finansmanı için kullanmayı planlamaktadır.

YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ Halka Arz Gerekçesi;

Halka arz; şirketlerin daha şeffaf bir yapıya kavuşmalarına, marka bilinirliliğinin daha kurumsal bir yapıya kavuşmalarına olanak sağlamaktadır. Şirketlerin daha kurumsal ve şeffaf bir yapıya bürünmesi hem müşterileri hem de iş ortakları açısından Şirket’in kredibilitesini artırmakta ve finansman anlamında global şirketlere ulaşabilmelerine imkan sağlamaktadır. Halka arz; şirketlerin kurum kültürünün oluşturulması ve hesap verilebilir, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasında önemli bir adım olmaktadır. Bununla birlikte halka arz ile elde edilen fon ile şirketlerin iş kapasiteleri artırılmakta, yeni yatırımlar ve büyüme stratejileri için şirketlere kaynak sağlanmaktadır.

YEO’nun halka arzı ile elde edilecek fon sayesinde işletme sermayesinin güçlendirilmesi finansal ve iş kapasitesinin büyütülmesi, kurumsallaşma, bilinirlik ve tanınırlığın artırılması, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket’in kurumsal kimliğinin ve kültürünün güçlendirilmesi, çeşitli alanlarda yatırımlar ve Ar-Ge faaliyetleri hedeflenmektedir.

Haberimizden Memnun Kaldıysanız Bizler İçin Aşağıdaki Reklama Bir Kez Olsun Tıklayınız.YEO TEKNOLOJİ ENERJİ A.Ş. HAKKINDA;

15 yıl içerisinde enerji üretiminden iletimine ve dağıtımına, akıllı ve verimli elektrik enerjisi çözümleriyle elektrifikasyonda ve otomasyonla faaliyetlerini sürdüren YEO, otomasyon, dijitalizasyon ve elektrifikasyon alanlarında en modern çözümleri sunmaktadır.

Projeleri EPC temelinde dizayn, mühendislik, tedarik, entegrasyon, montaj ve devreye alma süreçlerinin tümünü kapsayan bir şekilde yürütmekte.

Halka Arz Haberlerini Takip Etmek İçin TELEGRAM Kanalımıza Katılın. Katılmak İçin Tıklayınız

error: ArzHaber\\\'den Selamlar. Lütfen İçerik Kopyalamayın. Başarı böyledir :)